سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


گزارش تصویری از بازدیدهای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از مناطق و پروژه های مختلف استان خوزستان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از مناطق و پروژه های مختلف استان خوزستان بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه خوزستان، امروز سه شنبه دهم اسفند ماه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس جمهور به همراه استاندار خوزستان و رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان و هیئت همراهان در سفر یک روزه به استان خوزستان از پروژه های عمرانی شهرستان های ایذه باغملک و مسجد سلیمان و روستاهای بدون جاده حاشیه سد کارون ۳ و روند اجرای پروژه مترو اهواز بازدید کرد.