سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه خوزستان: پیش نویس سند توسعه روستایی و عشایری خوزستان تدوین شد/ توسعه اقتصادی روستاها گام اول این سند

معاون برنامه ریزی  و بودجه سازمان برنامه و بودجه خوزستان با اشاره به تدوین سند توسعه روستاهای خوزستان در سازمان برنامه و بودجه گفت: توجه اصلی سازمان در تدوین این سند مسئله توسعه اقتصادی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه خوزستان، مهرداد نیکو در جلسه کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری استان اظهار کرد: جامعه روستایی خوزستان حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و حتی در کلانشهر اهواز نیز میزان این جامعه ۱۰۰ هزار نفر است. بنابراین طبیعتا باید برای آینده این جامعه دارای نقشه راه باشیم تا به اهداف خود در این راستا دست پیدا کنیم.

وی افزود: همه اذعان دارند که بعد از انقلاب کارهای بسیار ارزنده ای در حوزه روستایی با اولویت توسعه کالبدی روستاها انجام شده ولی علی رغم تمام این تلاش ها همگام با جوامع شهری توسعه پیدا نکرده اند.

معاون برنامه ریزی بودجه سازمان برنامه و بودجه خوزستان تأکید کرد:  در حال حاضر نمی توان الگوهای  توسعه ای  برای شهر و روستا متصورشد چون جامعه شهری و روستایی در هم تنیده شده هستند و باید نگاهی یکپارچه به توسعه آنها داشت .

نیکو بیان کرد: برای بهره مندی مطلوب از سرمایه گذاری های دولت در روستا باید بتوانیم اقتصاد روستاها را بارور کنیم.

وی با اشاره به تدوین سند توسعه روستاهای خوزستان در سازمان برنامه و بودجه گفت: توجه اصلی سازمان در تدوین این سند ، توسعه اقتصادی است. در حقیقت نقطه شروع کار در این سند توسعه اقتصادی روستاها است و در مراحل بعد اگر زیرساخت ها و کالبد روستا کاستی هایی داشته باشد آن وقت نسبت به ترمیم آنها اقدام می شود.

معاون برنامه ریزی و بودجه  سازمان برنامه و بودجه خوزستان عنوان کرد: بر اساس مصوبه همین کارگروه مقرر شده تا سند توسعه روستایی و عشایری تهیه شود که خوشبختانه با توجه به ظرفیت خوب دانشگاه های استان در این زمینه از همکاری آنها نیز بهره مند شدیم. ایشان ضمن تشکر از همت و پشتکار معاون پژوهشی  دانشگاه رامین  در تدوین پیش نویس سند توسعه روستایی و عشایری استان که با مشارکت دستگاههای اجرایی و دفتر امور روستایی و استانداری طی چهار جلسه انجام شده است،

ادامه داد: به منظور تهیه این سند ابتدا جلسات طوفان ذهنی برگزار و مسائل و دغدغه های اصلی دستگاههای اجرایی استخراج گردید .در این سند دهستان ها به عنوان منطقه برنامه ریزی در نظر گرفته شدند و راهبردهایی نظیر تنوع بخشی به اقتصاد روستاها ، توانمندسازی گروههای خاص جوامع روستایی ، توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کاهش آسیب پذیری طبیعی روستاها مورد توجه قرار خواهد گرفت نگاه به آینده با این زاویه که آینده امتداد گذشته نیست و بسیاری از اتفاقات بدون پیشینه گذشته رخ می دهد نیز یکی دیگر از رویکردهای تدوین این سند است.

وی یادآور شد: هدف از برگزاری  این جلسه بررسی مبانی علمی پیش نویس اولیه سند توسعه جامعه روستایی و همچنین ارائه بندهای شرح خدمات این سند است. همچنین نظر مدیران دستگاه های ذیربط اخذ  و در نهایت در صورت موافقت اعضا، این سند برای تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه می گردد.

معاون برنامه ریزی و بودجه  سازمان برنامه و بودجه خوزستان گفت: سند و نقشه راه پایداری معیشتی روستایی در یک یا چند  پایلوت ، اجرایی می گردد تا پس از مشخص شدن نقایص احتمالی ، ویرایش نهائی سند تنظیم می گردد.

نیکو اضافه کرد: یکی از خروجی های این سند  پهنه بندی دهستانها با ویژگی های اقتصادی است یعنی در برخی مناطق استان به دنبال تعریف فعالیتهای تکمیلی در کنار فعالیتهای اقتصادی متداول موجود در روستاها هستیم تا منجر به تقویت معیشت روستاییان می شود.

وی با اعلام اینکه ۶۵ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی در روستاها نیست، خبر داد: این سند راهبردهایی برای تحقق اهداف پیش بینی شده دارد که از آن جمله می توان به تنوع بخشی به اقتصاد روستا، ظرفیت سازی و توانمندسازی گروه های خاص مثل زنان به عنوان یک پتانسیل خوب ایجادکننده ارزش افزوده و همچنین کاهش آسیب پذیری روستاها از بلایای طبیعی اشاره کرد.

معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه خوزستان با تأکید بر اینکه این سند باید اجرایی شود، گفت: هرچند مطالعه برای مطالعه خوب است ولی در این سازمان مطالعه برای مداخله انجام می شود تا کاری برای استان انجام بدهیم.

نیکو با بیان اینکه همه ذینفعان و دستگاه ها باید برای اجرایی شدن سند مشارکت کامل داشته باشند، یادآور شد: هماهنگی افقی بین دستگاه های اجرایی با مسئولیت استانداری و ارتباط با سایر ذینفعان  از جمله بهره برداران کشاورزی نیز از جمله مسائل مربوط به اجرایی شدن این سند است.

وی اظهار کرد: به دنبال این هستیم که توسعه  زیرساخت ها و کالبد روستا را با اهداف این سند همراه کنیم . هرجایی که کاستی باشد نیز اقدامات خاص برای رفع آن توسط دستگاه های اجرایی ذیربط انجام می شود.

معاون برنامه ریزی و بودجه  سازمان برنامه و بودجه خوزستان بیان نمود که با توجه به اینکه یک جلسه با حضور نمایندگان دستگاههای اجرائی برگزار شد و طی مکاتبه ای نیز نظر دستگاههای اجرایی اخذ گردد و جلسه ای دیگر در خصوص بررسی این سند تشکیل نمی شود بنا به این ، گزارش بررسی تهیه سند توسعه روستایی و عشایری دستورکار برگزاری این جلسه بود.