سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


غلامرضا شریعتی ، استاندار خوزستان از سازمان برنامه و بودجه استان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه خوزستان ، شریعتی استاندار خوزستان در روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ در بدو ورود به سازمان مورد استقبال آقای حاجتی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قرار گرفت و به اتفاق ضمن بازدید از فضای اداری سازمان ، با کلیه پرسنل دیدار کردند.

در این بازدید ، حاجتی  ضمن معرفی پرسنل  شرح حال مختصری از فعالیتهای جاری و برنامه های آینده سازمان بیان داشتند و ایشان نیز متقابلا از تلاش ها و زحمات یکساله سازمان برنامه و بودجه خوزستان و تحقق اهداف توسعه ای استان تشکر کردند.