سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه و استاندار خوزستان از جاذبه های گردشگری شهرستان های هندیجان و ماهشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه خوزستان روز دوشنبه مورخ هفتم فروردین ماه  امید حاجتی رئیس این سازمان و دکتر شریعتی  استاندار خوزستان از جاذبه های گردشگری شهرستان های هندیجان و ماهشهر بازدید کردند .

در این بازدید پروژه های ساحل سازی و پارک ساحلی بحرکان و هندیجان و همچنین ایجاد زیرساختهای گردشگری جزیره قمر در شهرستان ماهشهر مورد توجه ویژه قرار گرفت و مقرر گردید در این خصوص مطالعات لازم جهت اجرای بهینه پروژه های فوق الذکر صورت گیرد .

اجرای این قبیل پروژه ها تاثیربسزایی در بهبود اشتغال و توزیع درآمد شهرستانهای ماهشهر و هندیجان برجای خواهد گذاشت .