سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


برگزاری گردهمایی تبیین وظائف شورای عالی فنی کشور در سازمان برنامه و بودجه خوزستان

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان از برگزاری گردهمایی تبیین وظائف شورای عالی فنی کشور در این سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه خوزستان، امروز سی ام فروردین ماه امید حاجتی رئیس این سازمان با اعلام خبر فوق گفت: به منظور آشنایی دستگاه های اجرایی استان و سایر عوامل دست اندرکار پروژه های عمرانی با وظائف شورای عالی فنی کشور که عالی ترین مرجع فنی کشور است گردهمایی با عنوان تببین وظائف شورای عالی فنی کشور در محل سازمان برنامه و بودجه خوزستان برگزار شد.
وی ادامه داد: از موضوعات مورد بحث در این گردهمایی، موضوع وظائف شورای عالی فنی در زمینه های فهارس بها، بخشنامه های فنی صادره، تجدیدنظر در نرخ پیمان ها و داوری بوده است.