سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


آغاز طرح آمارگیری های باغداری و دامداری سال ۹۶ از ۲۴ تیر تا ۲۲ مرداد ماه

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از آغاز طرح آمارگیری های باغداری و دامداری سال ۹۶ از ۲۴ تیر تا ۲۲ مرداد ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، داوود آقایی معاون آمار واطلاعات این سازمان امروز ۱۹ تیر ماه، گفت: باغداری و دامداری دو فعالیت اصلی بخش کشاورزی هستند که حدود نیمی از ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص می دهند. مطابق نتایج سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۹۳، حدود ۴۲ هزار و ۹۶۹ بهره برداری کشاورزی دارای فعالیت باغداری و نزدیک به ۵۲ هزار بهره برداری پرورش دهنده دام سبک و ۵۲ هزار و ۷۰۰ پرورش دهنده دام سنگین در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: طرح آمارگیری باغداری و دامداری در قالب یک سازمان اجرایی در سراسر کشور اجرا شود آمار و اطلاعات به روز در ارتباط با تعداد بهره برداران کشاورزی دارای فعالیت باغداری و دامداری، مساحت باغات و قلمستان‌ها، تعداد انواع درختان مثمر و غیر مثمر، مقدار تولید انواع محصولات باغی، مقدار تولید شیر و گوشت قرمز ، تغییرات تعداد انواع دام در کشور، مدت استفاده از مرتع و تعلیف دام، مقدار مصرف انواع خوراک دام، هزینه های سرمایه گذاری، مقدار مصرف نهاده ها از بهره برداران خانوار، بهره برداران غیر ساکن و شرکت یا موسسات عمومی  پرسش و در پرسشنامه های آماری ثبت می شود.

آقایی در پایان یادآور شد: طرح‌های آمارگیری باغداری و دامداری به روش نمونه‌گیری و با مشارکت بیش از ۵۵ نفر نیروی انسانی اجرا خواهد شد. اطلاعات مورد نیاز در قالب دو پرسشنامه آماری مجزا و از طریق مراجعه مأموران آموزش دیده به حدود شش هزار بهره‌بردار کشاورزی در بیش از ۷۶۲  آبادی و شهر نمونه جمع آوری و نتایج حاصله با روش‌های آماری به کل جامعه تعمیم داده می‌شود.