سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


نخستین نشست شورای تخصصی خبرگان برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نخستین نشست شورای تخصصی خبرگان برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، ظهر امروز ۲۰ تیر ماه نشست توجیهی اعضای شورای تخصصی خبرگان برنامه ریزی و توسعه استان در محل سالن اجتماعات این سازمان و با حضور اعضای شورا و رئیس، معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در ابتدای این نشست گفت: در استان خوزستان خلا مجموعه اندیشمندی که فارغ از بحث های سیاسی و گرایشی با اهدافی مشخص گردهم آیند و در ارتباط با مسائل و مشکلات استان و کشور با همفکری یکدیگر تصمیم سازی های قوی انجام دهند، احساس می شد.

وی ادامه داد: عمده تشکل های اینجنینی در دستگاه های اجرایی مختلف با اهداف سیاسی اداره می شود که برخلاف آنها ما در این مجموعه به دنبال این نیستیم که تفکر و یا هدف سیاسی خاصی را دنبال کنیم؛ بلکه می خواهیم تمام کسانیکه در ارتباط با مباحث توسعه و برنامه ریزی در استان خوزستان صاحب نظر هستند به ارائه نظرات خود بپردازند که اسم آن را مجموعه نخبگان و یا خبرگان گذاشتیم.

حاجتی افزود: فارغ از هرگونه تفکر سیاسی، هر شخصی که در حوزه تخصصی خود صاحب نظر است، برای تصمیم گیری صحیح تر در آن زمینه از نظرات وی استفاده شود تا بتوان با برنامه ریزی مناسب تری چه در استان و چه در سطح ملی از آن ظرفیت استفاده کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان این مطلب که از محاسن اصلی تشکیل این مجموعه، شکل گیری آن براساس نیاز استان است، عنوان کرد: یکی از دلایل اصلی شکل گیری این مجموعه این است که در بخش دولتی درگیر مباحث روزمره شده ایم و علی رغم وجود اساتید ارزشمند در دانشگاه که سوابق درخشانی دارند، به دلیل فاصله موجود بین مجموعه اجرایی و دانشگاه در استان نتوانستیم هماهنگی لازم جهت بکارگیری دانش و اندیشه این افراد برای حل چالش ها ومسائل اصلی استان انجام دهیم.

وی اضافه کرد: دلیل دیگر این است که اگر شخصی مدیر است الزاما تصمیم گیر نهایی نیست. همیشه شایسته ترین افراد سکان هدایت موضوعی را به دست نمی گیرند و لازم است از اتاق فکر خبرگانی که بهترین های استان و کشور هستند بهره برد.

وی بیان کرد: تمام تلاش ما بر این بوده است که اعضای شورای نخبگان استان بر اساس شناخت موجود شناسایی شوند و طبیعتا افراد بسیار تاثیرگذاری وجود دارد که در این جمع حضور ندارند و در هر زمانی می توانند به این سیستم اضافه شوند و یا افرادی در این جمع باشند که علی رغم شایستگی های خود در ساز وکاری که پیش بینی شده حضورشان کاربردی نباشد، که تمامی خروجی و میزان کیفیت این مجموعه بر عهده اعضای آن است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به این که افراد انتخاب شده از دستگاه های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و دانشگاهیان بوده اند، یادآور شد: فضاسازی برای بهترین تصمیم سازی ها بواسطه برنامه ریزان و تصمیم گیران در حوزه مباحث توسعه استان و کشور انجام شده است.

حاجتی تصریح کرد: یکی از ویژگی های توسعه این است که وقتی در مورد منافع ملی صحبت می کنیم باید آن را با گرایش های گوناگون را بپذیریم و تحمل کنیم تا بتوانیم ایده های خوب یکدیگر را با تلفیق بهترین ها به مقصد برسانیم.

حاجتی با تاکید بر این که هدف ما از تشکیل این شورا و کارگروه ها بهترین تصمیم سازی ها است، توضیح داد: ضمانت اجرایی برای مباحث مطرح شده وجود ندارد چراکه تصمیم گیرنده نهایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان است که تنها درصورت تایید توسط آن شورا به اجرا گذاشته می شود.

وی ادامه داد: برای این که عقبه ای قوی در تصمیم گیری های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی شکل گیرد از این ظرفیت استفاده می کنیم و موضوعاتی که در شورای برنامه ریزی دنبال می شود و نیز مباحثی که خود اعضای کارگروه های شورای نخبگان مطرح می کنند را در شورای نخبگان استان ارائه می دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید بر این که تحت هیچ شرایطی وارد مباحث و اختلاف نظر های سیاسی نشویم و صرفا به تصمیم سازی های صحیح بپردازیم، گفت: بهتر است کارکرد این مجموعه تقاضامحور و عرضه محور باشد. به این معنی که یک بخش تقاضای دولت باشد و بخش دیگر عرضه ای باشد که خود اعضا به آن برسند.

حاجتی ضمن تاکید بر قابل ارائه بودن خروجی های کارگروه های تخصصی خبرگان برنامه ریزی و توسعه استان، یادآور شد: ما به دنبال پژوهش نیستیم بلکه هدف مان این است که بر اساس مشکلات و نیز تجارب موجود، در برخورد با مشکلات، دانش و پژوهش هایی که انجام شده به تصمیم سازی بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در بخشی به خلا پژوهشی برسیم که می توان با کنار هم قرار دادن پژوهش های انجام شده، دانش موجود در دانشگاه و تجارب موجود در صاحب نظران دستگاه های اجرایی در ارتباط با مسائل و مشکلاتی که بخش خصوصی ارائه می دهد، راهکار ارائه دهیم.

حاجتی با اشاره به این که تاکنون تعداد ۱۰ کارگروه پیش بینی شده است که سعی کردیم مشابه ساختار کارگروه های شورای برنامه ریزی و توسعه باشند که خروجی ها راحت تر در آن ارائه شود، خاطرنشان کرد: این کارگروه ها شامل کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت، امور اجتماعی و فرهنگی و خانواده، بهره وری، تحول اداری و دولت الکترونیک، توسعه روستایی و عشایری، سلامت و امنیت غذایی، میراث فرهنگی و گردشگری، امور اجتماعی و فرهنگی و خانواده، امور اقتصادی ،اشتغال و تجهیز منابع انسانی، امور زیربنایی و شهرسازی، محیط زیست و توسعه پایدار و کارگروه آموزش و پژوهش می شوند.

وی در پایان گفت: هر کارگروه به موضوعات مختلفی در سطح استان و کشور می پردازد که اداره این مجموعه کاملا بر عهده خود آنها قرار داده شده است.