سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


اجرای طرح آمارگیری از گردشگران ملی فصل بهار ۱۳۹۶

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از اجرای طرح آمارگیری از گردشگران ملی فصل بهار ۹۶ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، داوود آقایی معاون آمار و اطلاعات این سازمان صبح امروز ۲۱ تیر ماه اعلام کرد: دراستان خوزستان همزمان با کل کشور این طرح از ۲۰ تیرماه تا ۱۰ مرداد سال جاری با ۱۴ مآمور آمارگیر و یک مسئول گروه، سه بازبین و با هماهنگی کارشناس مسئول طرح انجام می شود.

وی اضافه کرد: اهمیت صنعت گردشگری در شکوفایی اقتصادی ایجاب می نماید تا نظام آماری منسجم و پویایی در این بخش استقرار یافته، تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزان در دستور کار قرار گیرد. بدون شک ایران با تاریخ کهن و فرهنگی غنی با وجود میراث فرهنگی، جاذبه های طبیعی و تنوع آب وهوایی یکی از مقصد های مهم گردشگر پذیر جهان است که در صورت برنامه ریزی مناسب، به یکی از منابع تولید ثروت کشور تبدیل خواهد شد. برخی از کاربران مهم نتایج این طرح،سازمان میراث و فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت راه وترابری، نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی می باشد. در این طرح اطلاعات تفضیلی درباره فعالیت های گردشگری و ویژگی های اجتماعی اعضای خانوارهای معمولی ساکن کشور، جمع آوری خواهد شد.

آقایی افزود: بر اساس طرح آمارگیری از گردشگران ملی فصل بهار سال ۱۳۹۳ حدود ۵۸ درصد خانوارهای کشور که معادل ۱۳۴۴۱۷۸۶ خانوار است، حداقل یک سفر داخلی داشته اند که ۵۳ درصد از سفرهای مذکور در فصل بهار با اقامت شبانه و ۴۷ درصد بدون اقامت شبانه بوده است. هدف اصلی سفرها به ترتیب دیدار دوستان و بستگان (۶۰درصد)، گردش و تفریح (۲۲درصد )، زیارت (۹درصد )، درمان (۵/۹ درصد) و سایر اهداف (۳/۱ درصد ) صورت پذیرفته است.

وی خاطرنشان کرد: درسفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در فصل بهار سال ۱۳۹۳، خانه بستگان و آشنایان با ۷۴ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره ای ۸ درصد و ویلا و آپارتمان شخصی ۵ درصد بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ادامه داد: در بهار ۱۳۹۳ از کل ۶۹۶۵۷۳۱۲ سفر انجام شده به تفکیک استان مقصد، ۲۷۲۰۲۸۹سفر به استان خوزستان صورت گرفته است که سهم آن از کشور معادل ۳/۹ درصد می باشد که این رقم در سال ۱۳۹۲، ۳/۹۲ درصد بوده است.

آقایی همچنین گفت: مقصد اصلی سفرهای داخلی به ترتیب سفر انجام شده برحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت خانوارها در بیست شهر اصلی، درفصل بهار۱۳۹۳، شهر اهواز با ۸۲۷۴۶۰ سفر و تعداد ۲۲۶۱۲۵۹ نفر شب اقامت در رتبه هفتم بعد از تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، رشت و قم بوده است و علی رغم افزایش تعداد سفر به این شهر، در سال ۱۳۹۳نسبت به سال ۱۳۹۲، نفر شب اقامت از ۳۷۱۱۸۳۹به ۲۲۶۱۲۵۹کاهش یافته است این کاهش ۳۹ درصد بوده است.