سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


حضور سرپرست دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران در استان خوزستان

سرپرست دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران در استان خوزستان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، امروز ۲۱ تیر ماه سید صدرالدین موسوی بلادی سرپرست دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران ضمن حضور در خوزستان به نظارت و بررسی اجرای طرح های جاری و ابلاغی و نیز فعالیت های معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پرداخت.

گفتنی است که در این بازدیدها جلسه ای عمومی با کارکنان حوزه آمار و اطلاعات خوزستان تشکیل شد که طی آن به بررسی و ارزیابی فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در این حوزه پرداخته شد. همچنین با حضور در محل برگزاری کلاس آموزشی طرح آمارگیری از فعالیت های باغداری و دامداری، از نحوه بکارگیری، آموزش و اجرای طرح های آماری در استان ابراز رضایت کرد.