سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


آغاز طرح آمارگیری از کارگاه های ارئه دهنده خدمات مرتبط با محیط زیست در مرداد ماه

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان خبر داد: طرح آمارگیری از کارگاه های ارئه دهنده خدمات مرتبط با محیط زیست سال ۹۶ در استان خوزستان همزمان با کل کشور در ماه های تیر و مرداد سال جاری انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، داوود آقایی معاون آمار و اطلاعات این سازمان با بیان خبر فوق، گفت: در این طرح ۲ نفر در بازبینی، داده آمایی و کارشناس طرح مشارکت دارند. در این آمارگیری که به منظور شناخت وضع موجود فعالیت کارگاه های مرتبط با خدمات جمع آوری، تصفیه، دفع پسماند و بازیافت مواد، آلودگی زدایی و تاسیسات لوله بازکنی و تخلیه چاه و فاضلاب و انتقال آن به مرحله اجرا درمی آید، اطلاعاتی در زمینه مشخصات عمومی، امکانات و تجهیزات و نیز اطلاعات اقتصادی کارگاه ها جمع آوری می شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آمارگیری از کارگاه های ارائه دهنده خدمات مرتبط با محیط زیست به شکل نمونه گیری با مراجعه به ۵۹ کارگاه در شهرستان های اهواز، خرمشهر، دزفول، لالی و شوشتر انجام می پذیرد.