طبق بند2 ماده9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 1395/12/28، شهروندان حق دارند تا سیاستها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
در این توافق نامه سطح خدمات تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان به شرح زیر به حضور کاربران اعلام می گردد:

به منظور ثبت و پیگیری “پیشنهادات، انتقادات و شکایات” می توانید در این تارنما از طریق منوی “تماس با ما” در صفحه اصلی اقدام نمایید.
علاوه بر ارائه اطلاعات تماس معاونین، مدیران و کارشناسان در صفحه مربوطه می توانید بوسیله ایمیل نیز با معاونت مورد نظر خود ارتباط برقرار نمائید.
کلیه خدمات الکترونیکی شده دستگاه در منوی “میز خدمت ” قابل دسترس مراجعین محترم می باشد.
به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده، به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.
کاربران میتوانند از طریق منوی ”نظرسنجی“ در صفحه اصلی تارنما و ”نظرسنجی خدمت“ در صفحه مربوطه هریک از خدمات، نظرات خود را ثبت کرده تا بر اساس آن راهبردهای مناسب جهت جلب رضایت اتخاذ گردد.