معاونت توسعه و برنامه ریزی

 

 • تهيه و تدوين و بهنگام سازی طرح آمايش استاني در چارچوب طرح آمايش ملي سرزمين
 • تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان در چارچوب برنامه كلان كشور
 • هماهنگي و تلفيق برنامه هاي سالانه و بودجه هاي استاني
 • تهيه و تدوين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان در چارچوب برنامه كلان كشور
 • تهيه و تدوين برنامه ميان مدت توسعه محلي(شهرستاني) استان در چارچوب برنامه كلان و ميان مدت استان
 • مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي جامع توسعه ملي و منطقه اي و اجراي نظام مصوب در استان
 • انجام امور مربوط به برنامه ريزي منطقه اي
 • مديريت فرايند مطالعات مربوط به مسائل اقتصادي، اجتماعي و.. استان
 • نظارت و ارزشيابي فعاليت­هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي­هاي توسعه ملي، منطقه اي و استاني
 • ارزيابي عملكرد بخش­هاي اقتصادي و عمراني استان در راستاي اهداف توسعه استان و برنامه ريزي توسعه كشور و تجزيه و تحليل آنها
 • تهيه و تدوين گزارش هاي تحليلي سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان و تحليل شرايط و موانع توسعه استان
 • بررسي چگونگي و نقش سرمايه گذاري­هاي بخش غيردولتي و مشاركت هاي عمومي و غيردولتي در اقتصاد استان
 • تلفيق و يكپارچه سازي چشم انداز و برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان و شهرستان ها
 • انجام امور دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي استان
 • نظارت و ارزيابي بر اجراي برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي استان و تحليل شرايط و موانع توسعه استان
 • هماهنگي و پيگيري در تهيه و تدوين برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در دستگاه هاي اجرايي استان
 • انجام امور استاني شوراي راهبري تجهيز منابع و توسعه مشاركت بخش غير دولتي در طرح هاي زيرساختي
 • تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي كلان امور اشتغال، سرمايه گذاري، جمعيت،آمايش سرزمين، آينده نگري، محيط زيست و توسعه منابع در سطح استان با مشارکت دستگاههای اجرایی

شرح وظايف گروه آمايش و برنامه ريزي توسعه

 • تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه امور اجتماعي ، فرهنگي، اشتغال، جمعيت، سرمايه گذاري، آمايش سرزمين، آينده نگري، محيط زيست و توسعه انساني استان و شهرستان در چارچوب اسناد فرادست ملي
 • انجام امور مربوط به برنامه ريزي منطقه اي و تهيه طرح هاي آمايش سرزميني استان
 • انجام امور مربوط به تدوين و تلفيق برنامه هاي استان، بودجه سنواتي، پيوست ها و مستندات آن با همكاري دستگاه هاي اجرايي و گروه هاي ديگر و در چارچوب ضوابط تعيين شده
 • انجام امور دبير خانه اي كار گروه آمايش، محيط زيست و توسعه پايدار
 • تهيه و تدوين گزارش هاي سالانه اقتصادي و اجتماعي استان
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي خاص و اضطراري
 • نظارت و ارزيابي بر فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي هاي توسعه ملي، منطقه اي و استاني
 • تکمیل و بهنگام سازی اسناد دانشنامه توسعه استان در سامانه ساترا
 • انجام امور مربوط به مناطق محروم و کم برخوردار استان در امور حمایتی بنگاههای اقتصادی

شرح وظايف گروه امور اقتصادي، سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي

 • انجام مطالعات و اقدامات لازم در زمينه روش هاي نوين سازماندهي منابع مالي بخش دولتي و غير دولتي جهت رشد و توسعه استان
 • بررسي چگونگي و نقش سرمايه گذاري هاي بخش غير دولتي و مشاركت هاي عمومي و غيردولتي در اجراي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استان
 • راهبري چارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي – خصوصي دستگاه هاي اجرايي استان در جهت تسهيل مشاركت و كاهش ريسك سرمايه گذاري براي بخش خصوصي
 • انجام امور دبير خانه اي ماده 23 (پروژه های جدید)
 • انجام امور دبیرخانه ای ماده 27 (مشارکت عمومی خصوصی)
 • انجام امور استاني شوراي راهبري تجهيز منابع و توسعه مشاركت بخش غير دولتي در طرح هاي زير ساختي
 • مشاركت در تصميم گيري و پذيرش پروژه ها و هدايت به سمت قراردادهاي مشاركتي
 • انجام امور مرتبط با كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد
 • انجام امور مرتبط با كارگروه تخصصي امور اقتصادي
 • انجام امور مرتبط با كارگروه توسعه صادرات غير نفتي
 • انجام امور مرتبط با کارگروه اشتغال و کمیته فنی اشتغال

دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 • تهيه دستوركار جلسه هاي شورا وارسال مستندات به همراه دعوتنامه براي اعضا
 • ارسال تصميمات شورا،براي اعضاو دستگاههاي اجرايي ذيربط
 • پيگيري مصوبات شورا
 • ارسال يك نسخه از صورتجلسه تصميمات شورا به معاونتهاي ذيربط در معاونت و وزارت
 • تهيه برنامه زمانبندي تشكيل جلسات شوراوكارگروههاي تخصصي آن و ارسال يك نسخه از آن به معاونت هاي ذيربط درمعاونت ووزارت
 • بررسي پيشنهادهاي رسيده از کارگروهها، كميته برنامه ريزي شهرستانها و دستگاههاي اجرايي استان به منظور تطبيق با قوانين ومقررات واسنادبالادستي
 • آماده سازي پيشنهادهاي كارگروههاي تخصصي جهت طرح و تصويب در شورا

دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان

 • پیشنهاد شاخص های اقتصاد مقاومتی و سنجش و پایش آنها
 • تایید اهداف کمی راهبردی برنامه ها، طرح ها و پروژه های ملی
 • تهيه دستوركار جلسه هاي ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وارسال مستندات به همراه دعوتنامه براي اعضا
 • ارسال تصميمات ستاد براي اعضا و دستگاههاي اجرايي ذيربط
 • پيگيري مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
 • بررسی و تایید پروژه های پیشنهادی اختصاصی اقتصاد مقاومتی دستگاههای اجرایی و ارائه پروژه های مذکور در جلسات ستاد جهت تصویب
 • بررسی و تایید اطلاعات منشور پروژه و عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سامانه نیپا « نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»
 • پایش و رصداجرای هر یک از پروژه­ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا)» و مصوبات
 • تجمیع و تأیید نهایی گزارش های عملکرد برنامه ها و پروژه ها برای ارسال به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور
 • اتصال ارزیابی عملکرد به ارزیابی دستگاهی(جشنواره شهید رجایی)
 • اتصال ارزیابی عملکرد به پاداش (پیشنهاد تشویق و تنبیه به ستاد)

[/member]

[/vc_column][/vc_row]

راه‌های ارتباطی با معاونت

تلفن: 06133129422

info [at] mpo-kz.ir

———————————-

ورود به جلسه عملکرد برنامه توسعه و اشتغال زایی روستایی استان خوزستان

شروع جلسه : دوشنبه 1399/07/28 ساعت 11:00

اخبار مدیریت

[posts grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”0″ hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” thumbnail_size=”800×450″ category=”برنامه-ریزی”]
[posts layout=”list” grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”4″ icon=”post-date” hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” category=”برنامه-ریزی”]