احراز صلاحیت مدرسان دوره ‏های آموزشی کارمندان دولت

18051111000

بخشنامه شماره ۴۶۴۱۸۵ مورخ ۹۷/۸/۲۹ سازمان امور اداري و استخدامي كشور

کارشناس: علیرضا شکرالهی / کوروش محمدی نیک / مریم فروتن منش / مژگان پورترابی / شهلا دلفی موسوی تلفن: 33377715

تاييد صلاحيت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايي به چه صورت مي باشد؟

پاسخ : متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي خود را به همراه سوابق آموزشي و مدارك و مستندات اعلام شده از طريق سامانه ارسال نمايند. تقاضاي مذكور پس از بررسي و امتياز دهي و طرح و تصويب در شوراي آموزشي و همچنين اخذ كد مدرسي از سامانه مركز آموزش مديريت دولتي قابل اجرا خواهد بود.