میز خدمت – ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین

ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین

10011715000

سند خدمت

دریافت سند خدمت

شناسنامه خدمت

تصويب نامه هيئت وزيران، اصل صدو سي و هشت قانون اساسي جمهوري اسلامي و كليه مكاتبات ارسالي از سازمان برنامه و بودجه كشور

کارشناس: نادیا داری پور تلفن: 06133339200 داخلی: 144

سوال

    • ۱- نحوه افزودن اسلوب نقشه ، راهنماي SLD ، روش ها و قوانين مربوطه جهت ايجاد نقطه،خط،چندضلعي و متن و رنگ و هاشور در سامانه به چه طريق مي باشد؟

جواب : راهنماي اسلوب نقشه

    • ۲- به منظور افزودن سند، محتوا، مخزن ، فيش اطلاعاتي به چه شيوه اي مي توان اقدام نمود؟

جواب : راهنماي تارگاه