میز خدمت – ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی استان

ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‏های اجرایی استان

10011776000

سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه نظام اداري، قانون مديريت خدمات كشوري، قوانين برنامه هاي توسعه ، نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه هاي عملياتي منتج از آن.

کارشناس: سحر مومن زاده / عباس پوررفیعی / پریسا محمدی / مهتاب مهرافشار تلفن: 33377918 داخلی: 575