میز خدمت – توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزینه ای

توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزینه ای

10011711101

قانون بودجه، قانون برنامه ششم، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ، دستور العمل و بخشنامه هاي مربوط به ضوابط اجرايي بودجه و خط مشي هاي تعيين شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

کارشناس:
گروه امور اجتماعی : لادن مستوفی / علی بروایه / ضیا عامریان / نگار اعتضادی / فرشاد کریمی تلفن: 33331043
گروه امور زیربنایی : مجید پورفاطمی / فاطمه حیدری / مسعود راوی زاده تلفن: 33331043
گروه امور تولیدی : امیررضا فریور / محسن سعیدی پور تلفن: 33331043
گروه امور تلفیق بودجه : مریم حسین پور / ساناز پروین / زیبا بیرانوند تلفن: 33331043

زمان مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه ايي چه زماني است؟

پاسخ : بعد از ابلاغ بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

در مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه ايي چه مواردي بايد رعايت گردد؟

پاسخ : رعايت كليه قوانين و مقررات دستور العملها،ضوابط اجرايي بودجه و قانون بودجه الزامي است.

نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه ايي دستگاههاي اجرايي به چه صورت است؟

پاسخ : اين سامانه اطلاعات نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي و منابع دستگاه هاي اجرايي را مديريت كرده و چگونگي اختصاص منابع مالي و نظارت بر عملكرد مالي آنها را از زوايا و ابعاد گوناگون تحت نظر قرارمي دهد.