راهبری پژوهش دستگاه‏ های اجرایی استان

در حال اخذ کد

ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)

کارشناس: سحر مومن زاده / عباس پوررفیعی / پریسا محمدی / مهتاب مهرافشار تلفن: 33377918 داخلی: 575

سوال

پاسخ

ورود به سامانه ندارد