سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

میز خدمت – معاونت بودجه

توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزینه ای

10011711101

کارشناس:
گروه امور اجتماعی : لادن مستوفی / علی بروایه / ضیا عامریان / نگار اعتضادی / فرشاد کریمی تلفن: 33331043
گروه امور زیربنایی : مجید پورفاطمی / فاطمه حیدری / مسعود راوی زاده تلفن: 33331043
گروه امور تولیدی : امیررضا فریور / محسن سعیدی پور تلفن: 33331043
گروه امور تلفیق بودجه : مریم حسین پور / ساناز پروین / زیبا بیرانوند تلفن: 33331043

سوال

  • ۱-زمان مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه ايي چه زماني است؟ بعد از ابلاغ بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
  • ۲- در مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه ايي چه مواردي بايد رعايت گردد؟رعايت كليه قوانين و مقررات دستور العملها،ضوابط اجرايي بودجه و قانون بودجه الزامي است.
  • ۳-نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه ايي دستگاههاي اجرايي به چه صورت است؟ اين سامانه اطلاعات نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي و منابع دستگاه هاي اجرايي را مديريت كرده و چگونگي اختصاص منابع مالي و نظارت بر عملكرد مالي آنها را از زوايا و ابعاد گوناگون تحت نظر قرارمي دهد.

توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

10011711101

کارشناس:
گروه امور اجتماعی : لادن مستوفی / علی بروایه / ضیا عامریان / نگار اعتضادی / فرشاد کریمی تلفن: 33331043
گروه امور زیربنایی : مجید پورفاطمی / فاطمه حیدری / مسعود راوی زاده تلفن: 33331043
گروه امور تولیدی : امیررضا فریور / محسن سعیدی پور تلفن: 33331043
گروه امور تلفیق بودجه : مریم حسین پور / ساناز پروین / زیبا بیرانوند تلفن: 33331043

سوال

  • در سامانه نظارت بر چه مواردي نظارت مي شود؟ فرآيندهاي توزيع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصيص بودجه، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ملي .

راهبری مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‏ها و پروژه های دولت

10011724100

سند خدمت

دریافت سند خدمت راهبری مشارکت

کارشناس: فریده مرتضایی تلفن: 33339200 داخلی: 148

سوال

  • در سامانه نظارت بر چه مواردي نظارت مي شود؟ فرآيندهاي توزيع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصيص بودجه، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ملي .

ورود به سامانه ندارد

نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی

10011716000

کارشناس:
گروه امور اجتماعی : لادن مستوفی / علی بروایه / ضیا عامریان / نگار اعتضادی / فرشاد کریمی تلفن: 33331043
گروه امور زیربنایی : مجید پورفاطمی / فاطمه حیدری / مسعود راوی زاده تلفن: 33331043
گروه امور تولیدی : امیررضا فریور / محسن سعیدی پور تلفن: 33331043
گروه امور تلفیق بودجه : مریم حسین پور / ساناز پروین / زیبا بیرانوند تلفن: 33331043

سوال

  • در سامانه نظارت بر چه مواردي نظارت مي شود؟ فرآيندهاي توزيع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصيص بودجه، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ملي .

ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین

10011715000

سند خدمت

دریافت سند خدمت

شناسنامه خدمت

کارشناس: نادیا داری پور تلفن: 06133339200 داخلی: 144

سوال

    • ۱- نحوه افزودن اسلوب نقشه ، راهنماي SLD ، روش ها و قوانين مربوطه جهت ايجاد نقطه،خط،چندضلعي و متن و رنگ و هاشور در سامانه به چه طريق مي باشد؟

جواب : راهنماي اسلوب نقشه

    • ۲- به منظور افزودن سند، محتوا، مخزن ، فيش اطلاعاتي به چه شيوه اي مي توان اقدام نمود؟

جواب : راهنماي تارگاه

ورود به سامانه

تهيه برنامه ‏ها و اسناد توسعه استان

10011716000

سند خدمت

شناسنامه خدمت

کارشناس: مهرنوش موری علیپور / نجمه السادات موسوی / نادیا داری پور تلفن: 33339200 داخلی: 353

ورود به سامانه ندارد