سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

میز خدمت -نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی

نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه‏های اجرایی استان

  • قوانين امور اداري واستخدامي – مصوبات هيئت وزيران و بخشنامه ها
  • بخشنامه شماره ۱۵۳۸۳۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان اداري و استخدامي كشور با موضوع نحوه بكارگيري نيروي انساني جديد

کارشناس: سارا مهرنیا تلفن: 33377917 داخلی: 581

مراحل صدور شماره مستخدم در سامانه كارمندايران در هر فرايند استخدام و تبديل وضع يا بكارگيري نيروي انساني چگونه است؟

پاسخ : ثبت و تاييد درخواست شماره شناسه و مستخدم توسط كارشناس امور اداري دستگاه – تاييد/رد درخواست توسط مدير كل امور اداري ستاد/مديركل استان- تاييد/رد درخواست توسط ذيخساب و يا مديركل امور مالي دستگاه- تاييد/رد درخواست توسط بالاترين مقام استان (رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان) – تاييد/رد درخواست توسط بالاترين مقام ستاد دستگاه (معاون وزير/معاون سازمان) – رد/تاييد و صدور شماره مستخدم توسط سازمان اداري استخدامي كشور

نحوه تشخيص نوع استخدام از شماره مستخدم هاي ۱۱ رقمي چگونه است؟

پاسخ : رسمي قطعي: ۱۰ رقم + «۹» مانند : ———-۹ – رسمي آزمايشي : ۱۰ رقم + «۱» مانند : ———-۱ و پيماني : ۱۰ رقم + «۲» مانند : ———-۲