میز خدمت- پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

10011722103

ابلاغيه سياست كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري، ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اقتصاد مقاومتي،سياست هاي ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتي، برنامه ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتي و طرح هاي ۱۱۴ گانه آن بسته هاي ۵ گانه رونق توليد و اشتغال

کارشناس: مهرنوش موری علیپور / نجمه السادات موسوی / نادیا داری پور تلفن: 33339200 داخلی: 353