میز خدمت -تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان

تهيه برنامه ‏ها و اسناد توسعه استان

10011716000

سند خدمت

شناسنامه خدمت

نامه ابلاغيه سياست هاي كلي برنامه هاي پنج ساله توسعه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي مجموعه قوانين برنامه هاي توسعه( احكام دائمي برنامه هاي توسعه)

کارشناس: مهرنوش موری علیپور / نجمه السادات موسوی / نادیا داری پور تلفن: 33339200 داخلی: 353

دستگاه هاي اجرايي در اين سامانه چه وظايفي دارند؟

پاسخ : ورود اطلاعات محتوايي، توصيفي، چند رسانه اي، جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي به سامانه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي از وظايف دستگاه هاي اجرايي مي باشد

ورود به سامانه ندارد