عامل اصلی توسعه استان نیروی انسانی کارآمد و دانش محور و توجه به شرایط معیشتی آنهاست

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، در سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان در سال 98 که ساعت 13.30 روز دوشنبه مورخ 20 خرداد در محل سالن شهید رجایی استانداری خوزستان و با حضور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهور برگزار گردید به بررسی عملکرد اقتصاد دانش بنیان و انتظارات استان در این حوزه پرداخته شد.
حاجتی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عامل اصلی توسعه را نیروی انسانی کارامد و دانش محور عنوان نمود و با بیان اینکه خوزستان طی دهه اخیر یکی از مهاجرفرست ترین استانهای کشور میباشد در حالی که در دهه های گذشته جزو مهاجر پذیرترین استانهای کشوربوده است. ایشان ضمن اشاره به چالش مهاجرت نخبگان استان که یکی از دلایل عدم توسعه محلی میباشد انتظار خود را از دولت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در راستای کمک در اجرای برنامه هایی در جهت نگهداشت و حمایت از نخبگان استان با روش هایی نظیر ایجاد جذابیت در رشته های دانشگاهی و ایجاد مشوق هایی که در سالهای پیش به دلیل شرایط ویژه استان برای اساتید نخبه و کارکنان دستگاههای اجرایی و… وجود داشته اما به دلیل ضوابطی که در سالهای اخیر وضع شده و مشوق ها حذف و وضعیت برای همه استانها یکسان دیده شده با سیل عظیمی از مهاجرت نخبگان به دیگر استانهای کشور مواجه شده است، عنوان نمود.
دکتر حاجتی با بیان ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف اقتصادی به سایه سنگین نفت و انرژی و… بر سایربخش های استان نظیر گردشگری و … اشاره کردند که باعث عدم توسعه این بخشها شده است. ایشان اظهارنمودند با توجه به اینکه مدیریتهای استان هیچگونه تاثیرگذاری در سیاستگذاری های ملی نظیر بخش نفت ندارند از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواستند که استان را جهت بهره گیری از ظرفیتهای دانش بنیان در این بخش ها راهبری و حمایت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.