پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:
قاسم صنگوری سواری مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در نشست مطبوعاتی که در تاریخ 4تیرماه1398در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد گفت: در آستانه پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی که در واقع باتوجه به نیازها و ضرورت ها و برنامه¬ هایی که دولت وقت برای بحث آموزش و تربیت کارکنان و مدیران متناسب با نظام اداری درنظر داشت، این مرکز در تیر ماه 1348 تأسیس شده است.
وی گفت: انشاالله به همین مناسبت در تیر ماه امسال برنامه ای درمرکز برگزار خواهد گردید که در واقع شاهد این اتفاق میمون خواهیم بود.

سواری در ادامه گفت: پیرو تأسیس و راه ¬اندازی مرکز آموزش مدیریت دولتی این تشکیلات در استان ها نیز راه¬ اندازی شد و به طبع آن در استان خوزستان متناسب با فلسفه اجرا و مأموریت کار، برنامه ها و فعالیت خوب و عمده ای اتفاق افتاده است که برای نظام اداری، آموزشی و فرهنگ سازی کارمندان نظام اداری استان توانسته است اثربخش باشد.
مدیرمرکز با تأکیدبر اجرای برنامه های در دست اذعان داشت: ابلاغ برنامه¬ های تحول در نظام اداری از سوی دولت محترم، در راستای ارتقای سطح بهره وری و کارآمدی نظام اداری در مرکز نیز مورد توجه بوده و بحث توانمندسازی و آموزش کارمندان و مدیران دولت متناسب با این برنامه ها در سر لوحه کار قرار گرفته است.
وی افزود: در حقیقت برگزاری دوره های آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع، منشور حقوق شهروندی و حقوق شهروندی در نظام اداری مرتبط با حقوق شهروندی برنامه هایی بوده که در این مرکز برگزارگردیده است.
در ادامه سواری بیان داشت: دوره های تربیت مدیران که در واقع از جمله برنامه های تحول در نظام اداری کشور می باشد، در این مرکز با برنامه ریزی دقیق و مستمر برای مدیران در سطوح مختلف استان توانسته اجرا نماید.
وی ادامه داد: از دیگر برنامه های این مرکز که می توان به آن نیز اشاره نمود، برگزاری نشست ها و جشنواره های متنوع به خصوص جشنواره شهیدرجایی می باشد، که در این جشنواره توانسته ایم افراد برتر در ارائه خدمات به ارباب رجوع و همچنین مسئولین محترم نظام آموزشی استان را معرفی نمائیم و همچنین دستگاه های اجرایی که از نظر ارزیابی عملکرد، عملکرد بهتری داشته اند، در آن معرفی می گردند.
مدیر مرکز آموز ش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تأکیدبر اجرای برنامه کاهش تصدی گری دولت بیان داشت: از جمله این برنامه، برنامه های اصلاح نظام اداری کشور است که توانسته ایم در این راستا 10 موسسه و بخش خصوصی را مجوز داده و در زمینه آموزش کارکنان دولت به دستگاه های اجرایی معرفی نمائیم.
وی خاطرنشان نمود: ازجمله برنامه های دیگری که مصوب شورای عالی اداری کشور می باشد مربوط به کانون های ارزیابی مدیران است که کارهای مقدماتی برای برپایی این کانون در حال انجام می باشد که انشاالله اگر بتوانیم از سوی سازمان اداری استخدامی کشور مجوز لازم را دریافت نمائیم، در این زمینه به مدیران توانمندی که در سطح استان فعالیت می کنند و برای ارتقاء بخواهند پیش قدم شوند و یا افرادی که توانمندی لازم را دارند و از سوی دستگاه ها برای منصب های مدیریتی معرفی می شوند امکان ارزیابی را داشته باشیم و گواهی شایستگی را به آنان اعطا نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.