تشکیل دومین ستاد درآمد و تجهیز منابع استان در سال 98 و پیش بینی درآمدهای سال 99 استان خوزستان

دومین جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان در سال 98 ، در ساعت 10صبح چهارشنبه مورخ 24 مهر ماه در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با حضور آقای حاجتی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان و مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان،در این جلسه وضعیت عملکرد درآمدهای عمومی وصولی در6 ماهه اول سال98 ، پیش بینی وضعیت درآمد ها و موانع و آسیب های تحقق درآمدها در حوزههای مختلف طی 6 ماهه دوم و پیش بینی درآمدهای استان در سال 99 جهت درج در لایحه بودجه، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان در این جلسه با تاکید بر همکاری بخش های دولتی و خصوصی در تحقق درآمدهای استانی گفت : در بخش های مختلف اقتصادی استان ظرفیت های خوبی ایجاد شده است، امیدواریم بتوانیم با نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات در جذب مالیات از طریق گسترش پایه مالیاتی و شناسایی منابع جدید درآمدی بدون فشار به فعالان و بنگاههای اقتصادی استان در افزایش درآمدهای عمومی استان شرایط خوبی را همچون سنوات قبل داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.