اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان تشکیل گردید.

  • کد خبر: 4366
  • /
  • ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 7:20 ب.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 8اردیبهشت ماه1400با 3دستورکار:1-عملکردستاد فرماندهی استان تاکنون و بررسی مهم ترین مصوبات اجرا نشده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال 1399؛2- مهمترین برنامه های ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان درسال1400؛3 -ارائه cpm اقدامات مصوبات پنجمین جلسه ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی در سال99به ریاست آقای سلیمانی دشتکی استاندارخوزستان ودبیری آقای مهردادنیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید.

مهرداد نیکو دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان بیان کرد:با توجه به اهمیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به ریاست استاندار خوزستان امروز 8اردیبهشت ماه 1400با سه دستور کار برگزارگردید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اظهار داشت:در ستور کار اول مصوبات سال1399مرور شدکه تعداداین مصوبات 68(مصوبه) می باشد، از این تعداد ذکر شده 8مصوبه اجرا نگردیده بود ،که در جلسه امروز طرح موضوع شد و دستگاههای اجرایی ذیربط دلایل عدم اجرا این مصوبات را توضیح دادند و قرار بر این شد که یک برنامه برای اجرا ارائه بدهند،تا ما بتوانیم به صورت مستمراجرا 8مصوبه را رصد بکنیم.

ایشان ادامه دادند:برنامه های سال1400مطرح گردیدتا دستگاه ها بهتر بتوانند برای کارهای خود اولویت بندی بکنند.

مهردادنیکوگفت:دستورکارهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان دبیر این ستادمطرح گردید،ماننداقتصاد مقاومتی در بخش صنعت،اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و دیگر دستورکارهایی که مرتبط با اقتصاد مقاومتی می باشد

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان افزود:اعضاء ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاداتی داشته اند که آنها رامورد بررسی قرار دادیم تابتوانیم آنهارا به دستور کار ها اضافه کنیم که ان شاءالله دستور کارها برای جلسات آینده مشخص گردد و هرکدام از دستگاه های فرصت و مجال کافی را برای پرداختن به آنها را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.