دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان تشکیل گردید

  • کد خبر: 4373
  • /
  • ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - 5:16 ب.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 12خردادماه 1400با 3دستورکار:1- ارائه cpm مصوبات پنجمین جلسه ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی در سال99؛2- معرفی ورصدپروژه های سرمایه گذاری استانی از محل صندوق توسعه ملی3 – پروژه های دارای اولویت اقتصادمقاومتی ملی 1400به ریاست آقای سلیمانی دشتکی استاندارخوزستان ودبیری آقای مهردادنیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید.
مهرداد نیکورییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان بیان داشتند: مبحث اصلی این جلسه پیگیری مصوبات پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی سال 1399بود،درجلسه مذکور که با حضور معاون اول ریاست جمهوری آقای جهانگیری و وزرای نفت ،جهادکشاورزی و صنعت،معدن وتجارت برگزار گردید. مصوبات که غالبا دارای بعدملی می باشندونیاز به پیگیری های مسمتر دارند همگی بررسی شدند.
نیکودبیرستادفرماندهی اقتصادمقاومتی استان ادامه داد: 19مصوبه که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 1399داشته ایم مرور شدند، مسولین مشخص و اقداماتی که تا کنون انجام پذیرفته است تشریح و اقداماتی که قرار است در سال 1400برای پیگیری مصوبات مذکور انجام شود تعیین و برنامه زمانبندی آن مشخص گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.