آخرین بروزرسانی تارنما:   10 مردادماه 1400

امروز یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰    

اخبار سازمان

+100%-

اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در6تیرماه1400برگزار شد.

اخبار سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در6تیرماه1400با2دستور کار 1- ظرفیت های قانون بودجه و توزیع اعتبارات سال1400و2-سایرموارد،به ریاست آقای سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان ودبیری آقای مهردادنیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید.

مهرداد نیکورییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اظهار داشت: دراولین جلسه سال جاری فرآیند اجرای بودجه استان خوزستان را آغازکردیم،درابتدا مطالب ومقدمات تدوین بودجه بطورکامل توضیح داده شدودر ارتباط با بودجه کل کشور و شرکت های دولتی بصورت اجمالی تشریح گردید.

دبیرشورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان افزود:بودجه درقسمت درآمدها،اعتبارات هزینه ای،اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ایی در کل کشور توضیح داده شد و به دنبال آن سهم استان خوزستان از بودجه کشور ارائه گردید.

وی ادامه داد:دراین گزارش که ارائه آن انجام پذیرفت و براساس مستنداتی که در قانون بودجه ما توانستیم احصاءکنیم بودجه استان خوزستان در بحث درآمدها10785میلیاردتومان( 13/6%) واعتبارات هزینه ی 1149میلیاردتومان(56/1%)و درقسمت تملک دارایی و سرمایه ایی4298میلیاردتومان(%130)ما رشد داشته ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قانون بودجه 1399

نرم افزار سالنامه آماری

نرم افزار سالنامه آماری 1397