جلسه ی بررسی حرایم نفتی در محدوده ساخت و سازهای درون و خارج از مسیر شهرهای استان تشکیل گردید.

  • کد خبر: 4975
  • /
  • ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - 9:35 ب.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان: امروز مورخ22آذرماه1400جلسه ی بررسی حرایم نفتی در محدوده ساخت و سازهای درون و خارج از مسیر شهرهای استان با حضور مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در محل سالن جلسات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برگزار شد.

مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی اظهار داشت:پیرو تصمیماتی که درآخرین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان ،درخصوص حرایم ومیادین نفتی استان که بیشتردر شهر اهوازمی باشد اتخاذ شددر این خصوص جلسه با نمایندگان مناطق نفت خیز جنوب ،استانداری و اداره کل راه و شهرسازی برگزار گردید.

مهرداد نیکو در ادامه گفت: بسیاری از فعالیت های اقتصادی که در حال حاضردر شهر اهواز در حال انجام می باشدبعضا تداخل پیدا میکند با حرایم تاسیسات وچاه های نفتی که نیاز به یک بازنگری که وزارت نفت ومناطق نفت خیزجنوب بتواند فعالیت های استراخ و انتقال نفت خود را بخوبی انجام دهندوو برای کسانی که فعالیت های اقتصادی واستقرارمسکونی در این حرایم دارند بتوانیم ایمنی لازم را فراه کنیم تا آنها بتوانندبه فعالیتهای خودشان ادامه دهند.

وی افزود:در این جلسه ابتدا مید ان و حرایم نفتی مشخص گردیدو نهایتا هم تداخلاتی که در طرح جامع اهواز با حرایم شهر اهواز داردبه تصویر کشیده شد و نهایتا براساس تفاهم نامه ای که فی مابین وزرات نفت و راه و شهرسازی برقرار شد می بایست یک بازنگری برای حرایم انجام شودبه نحوی که مابه یک حرایم بهینه ای برسیم که نه مانع توسعه فعالیت های نفتی شود و نه مانع توسعه فعالیتهای سرمایه گذاران واستقرار سکونتگاه ها و همچنین کوریدور که برای انتقال لوله های نفتی است،بر اساس تصمیماتی که اتخاذگردیده شدمی بایست پیگیری های لازم انجام شودکه هرچه سریعتر از محلی فعلی منتقل گرددتا در خصوص این تداخلاتی که الان داریم را به حداقل برسانیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.