برای اولین بار کلیه شرکت های استان از جمله پتروشیمی ها،مناطق نفت خیز،فولاد ها،شرکت توسعه نیشکر،صنایع جانبی و بانک ها ذیل یک شورا قرار می گیرند.

  • کد خبر: 5031
  • /
  • ۲۲ دی ۱۴۰۰ - 10:00 ب.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:دومین جلسه شورای راهبری مسئولیت اجتماعی شرکت های مستقر در استان خوزستان با دودستورکار1-ارائه شیوه نامه شورای راهبری مسئولیت اجتماعی شرکت هادر استان2-ارائه عملکردمسئولیت های اجتماعی طی 5سال گذشته دراستان با رئیسی آقای خلیلیان استاندار خوزستان و دبیری مهرداد نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزارگردید.

مهردادنیکورئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بیان کرد:استان خوزستان از نظر بخش صنعت سومین استان کشورواز نظر صنایع بزرگ،اولین استان در کشور می باشد. بخش عمده ای از صنایع استان قریب به نیم قرن است که درحال فعالیت هستند و ازمنابع انسانی و محیطی این استان استفاده می کنندو طبیعتا برای اینکه ارتباط پایدار بماندلازم است که یک تعامل موثری بین صنایع وجامعه انسانی وهمچنین محیط پیرامون برقرارشود.

دبیرشورای راهبری مسئولیت های اجتماعی شرکت های مستقر در استان خوزستان ادامه داد: خوشبختانه طی سالهای اخیر اعتبارات خوبی توسط شرکت های مستقر در استان درراستای مسئولیت های اجتماعی در نظر گرفته شده است ولی این اعتبارات به صورت پراکنده دراستان هزینه می شود و مدیریت واحدی ناظر برااین اعتبارات و هزینه کرد آنها نیست ومابه منظور مدیریت یکپارچه این اعتبارات که بتواننددرکنار بودجه عمومی درراستای اهداف توسعه پایداراستان هزینه شود شورای راهبری مسئولیت های اجتماعی به ریاست آقای استاندار و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل داده ایم.

نیکو افزود: دراین جلسه شیوه نامه شورای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه شد ومقرر گردید که نسبت به اصلاحاتی در این خصوص برااساس اعلام نظر اعضاء وحاضرین درهفته آتی اقدام شود ونیز عملکرد پنج ساله مسئولیت های اجتماعی استان که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گردآوری شده بود به سمع ونظر جمع رسید.

مهردادنیکورئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت:در واقع موضوع مسئولیت های اجتماعی در بسیاری ازاستانها که شرکت های بزرگ های اقتصادی در آنها مستقر هستند مطرح است وبرای نخستین بارما درکشور شاهدآن هستیم که دراستان خوزستان برای مدیریت یکپارچه این منابع شورای تشکیل شده و قراراست شیوه نامه ای نوشته شود.

وی در آخراعلام کرد:البته برخی از شرکت هاازجمله مناطق نفت خیز نظام نامه مسئولیت های اجتماعی را دارا می باشند و ازاین نظام نامه برخوردار هستند، وهمچنین پتروشیمی ها استان،ولیکن برای اولین بار کلیه شرکت های استان از جمله پتروشیمی ها،مناطق نفت خیز،فولاد ها،شرکت توسعه نیشکر،صنایع جانبی و بانک ها ذیل یک شورا قرار می گیرند و یک شیوه نامه برای همگی آنها نوشته می شودتا در راستا توسعه استان حرکت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *