هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان تشکیل گردید.

  • کد خبر: 5022
  • /
  • ۱۵ دی ۱۴۰۰ - 10:32 ب.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان: هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با2 دستور کار 1-پیاده سازی و اجرای سند آمایش استان خوزستان2-بررسی طرح های متقاضی تسهیلات بند الف 18قانون بودجه 1400باریاست آقای خلیلیان استاندار خوزستان و دبیری مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن جلسات حوزه استاندار تشکیل گردید.

مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان بیان کرد:جلسه امروزدارای دو دستور کار بود که در دستور کار اول به سند آمایش ملی ودر دستور کار دوم به تسهیلات تبصره 18قانون بودجه پرداخته شد.

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان ادامه داد:استان های کشور از جمله استان خوزستان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند ازجمله مسائل زیست محیطی،کمبود منابع آب ،گسترش حاشیه نشینی،تراکم جمعیت و در برخی از مناطق کمبود جمعیت درمناطق دیگر،خیلی از صاحب نظران معتقندهستند که علت این موارد میتواند عدم وجود سند آمایش باشد

وی افزود: خوشبختانه تهیه سند آمایش که از سال 1392در کشور آغاز شده بوددرسال 1399 به اتمام رسید و سند آمایش ملی واستانی به تصویب شورای ملی آمایش سرزمین رسیدند.

مهرداد نیکو دبیر شورا برنامه ریزی و توسعه استان ادامه داد: در این سند اولویت های آتی کشور تا سال1424 به تصویر کشیده شده که برای استان خوزستان در سند ملی اولویت های لحاظ شده، از جمله از چهار کریدور مهم بین المللی کشور 3 کریدور در استان خوزستان منظور شده است واز 7 محور بازاریابی محصولات یک محور در استان خوزستان قرار گرفته است و از پهنای لجستیک21موردکه درکشور پیش بینی شده است 2 مورد آن در استان خوزستان درشهرستان های اهواز -اندیمشک می باشدو از8 اولویت صنعتی کشور 5اولویت صنعتی در استان پیش بینی شده و از 11محور گردشگری 3محور گردشگری دراین استان است و همچنین 13 شهر منطقه ای یعنی شهر های که بهم پیوسته هستندو در کنار هم قرار میگیرندکه اصلاح آن مجموع شهری می باشد، اهواز به عنوان یکی از مجموع شهری برزگ کشور در نظر گرفته شد

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان اشاره کرد:استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های اصلی انرژی های تجدید پذیر دیده شده است که از دونوع انرژی خورشیدی و نیروگاه برقآبی بهره مند می باشد،که این موارد برای افق 1424در نظر گرفته شده است.

ایشان افزود: در ستور کار دوم در جدول شماره 4قانون بودجه 37 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال زایی در نظر گرفته شده است که سهم استان خوزستان براساس نرخ بیکاری1250میلیارد تومان است که هزارو دویست و پنجاه میلیارد تومان از منابع بانکی در کنار این قرار می گیرند،آیین نامه های مربوطه از وزارت خانه و وزارت اقتصاد ارسال شده است که 2500میلیارد تومان می شود برای تسهیلات اعطلاء کرد.

دبیر شورا برنامه ریزی و توسعه استان درآخر اعلام کرد: براساس بررسی های که انجام شده است ازتاریخ 20آذرماه تا 14دی ماه1400 ،559طرح موردبررسی قرار گرفت ،184 طرح است تصویب گردیده است که 700 میلیاردتسهیلات این 184طرح است و 543 میلیارد تومان تسهیلات ثابت و 157 میلیارد تومان سرمایه در گردش،که سرمایه در گردش برای تثبیت اشتغال و تسهیلات برای توسعه اشتغال است که ان شاءالله پس اینکه این موارد به بانکهاارسال وبررسی ها در بانک انجام شد این تسهیلات اعطلا میشودبه متقاضیان و مابقی طرح ها هم در حال بررسی هستند که پس از تصویب ان شاءالله به تایید شورا برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.