اولین جلسه شورای راهبری مسئولیت اجتماعی شرکت های مستقر در استان خوزستان در سال جاری تشکیل شد.

  • کد خبر: 5316
  • /
  • ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - 9:43 ب.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:اولین جلسه شورای راهبری مسئولیت اجتماعی شرکت های مستقر در استان خوزستان با دستورکار:ارائه مبالغ و مناطق پیشنهادی جهت ایفای مسئولیت اجتماعی در سال 1401توسط شرکت ها با ریاست صادق خلیلیان استاندار خوزستان و دبیری مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  مورخ 25اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد.

مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بیان کرد:این کارگروه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت های متعددی که دراستان خوزستان استقرار پیدا کردند از سال گذشته در استان تشکیل شد.

وی اظهار داشت:ازآنجایی که این شرکت ها در راستای مسئولیت اجتماعی اقدامات متعددی و متنوعی رادراستان انجام میدادند ولی این اقدامات در راستای توسعه استان بعضا قرار نمی گرفت،به همین علت این شورا تشکیل شدو درجلسات قبلی شورا برنامه ریزی وتوسعه استان شیوه نامه مسولیت های اجتماعی به تصویب رسید و پس از آن به تایید شورابرنامه ریزی و توسعه استان رسید، براساس آن شیوه نامه شورای راهبری اولین جلسه اش رادر سال1401امروز برگزار کردند.

نیکو گفت:دو دستور کار برای این جلسه پیش بینی شد که در دستور کار اول به شرکت های بزرگ مستقر در استان از جمله فولادها،سیمانی ها و پتروشیمی ها از آن ها خواسته شد مبالغی را که مد نظر دارندرا برای ایفای مسئولیت های اجتماعی در سال جاری اختصاص دهندو به سازمان اعلام کنند.

دبیر شورای راهبری مسئولیت اجتماعی شرکت های مستقر در استان خوزستان در ادامه افزود: نکته دوم که در جلسه به بحث گذاشته شد این بود که ،شرکت های که مسئولیت های اجتماعی خود را انجام میدادند از آنها حمایت شود در نتیجه یک بسته حمایتی تهیه شدکه شامل:حمایت های مالیاتی ،حمایت های در زمینه بیمه و واردات بودکه با دستگاهای اجرای ذیربط  هماهنگی ها ی لازم انجام شد و این بسته حمایتی برای شرکت ها می باشد که ایفای مسولیت های اجتماعی راانجام میدهند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.