سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۷


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان/ راه اندازی سامانه مدیریت دانش در خوزستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان از راه اندازی سامانه مدیریت دانش در استان خوزستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، امید حاجتی رئیس این سازمان امروز ۱۲ آذر ماه در روز پایانی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان با حضور در غرفه های مختلف از نزدیک به بررسی طرح های ارائه شده در این نمایشگاه پرداخت.

وی در خصوص کیفیت نمایشگاه امسال در مقایسه با سال گذشته گفت: نمایشگاه امسال از نظر حضور استقبال کنندگان و بازدیدکنندگان نسبت به دوره های قبل شرایط بهتری دارد و شاید دلیل آن پیش روی ما به سمت  پژوهش های کاربردی و تقاضامحور باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با تاکید بر لزوم شناخت عرضه کنندگان پژوهش ها از وضعیت بازار و نیازهای پژوهشی موجود، ادامه داد: عرضه کنندگان پژوهش ها با شناخت لازم از وضعیت بازار و نیاز به پژوهش ها در بخش های، می توانند پژوهش های موردنیاز را بویژه در حوزه دستگاه های اجرایی پیشنهاد دهند.

وی خاطرنشان کرد: در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز سعی کردیم انجام پژوهش هایی که در سطح استان خوزستان از منابع بودجه عمومی استفاده می کنند را بیشتر به سمت کاربردی شدن سوق دهیم تا بتوانیم از خروجی آنها در جهت پیشبرد اهداف استان استفاده کنیم.

حاجتی عنوان کرد: سامانه مدیریت دانش در همین راستا در استان در حال استقرار است تا بوسیله آن بتوانیم دانش برنامه ریزی و توسعه را در سطح استان خوزستان و در تمامی بخش ها در فضایی بسیار شفاف و رقابت پذیر با حفظ حقوق مادی و معنوی پژوهشگران عرضه کنیم و از این طریق از موازی کاری ها و هزینه های چندباره ای که بعضا بدلیل وجود عدم آگاهی از نتایج پژوهش هایی که صورت می گیرد، جلوگیری کنیم و نیز بتوانیم فضایی را برای استفاده دستگاه های اجرایی از نتایج پژوهش هایی که انجام شده در جهت تحقق اهداف و ماموریت های آنها در استان ایجاد کنیم.