سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷


گزارش تصویری از حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان