سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۷


گزارش تصویری از حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان