سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان


گزارش تصویری از آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان خوزستان