سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷


گزارش تصویری از آیین اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان خوزستان