سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان/ پژوهش های دانشگاه ها کاربردی و اجرایی باشند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان عنوان کرد: از دانشگاه ها می خواهیم پژوهش های کاربردی و اجرایی انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، امید حاجتی رئیس این سازمان در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که امروز ۵اسفند ماه در استانداری خوزستان برگزار شد، عنوان نمود: سه دستور کار این جلسه ، بررسی طرح هادی شهر الهایی، عملکرد و برنامه های آتی کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان (با ارائه گزارش معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز) و همچنین طرح تدوین برنامه ارتقای بهره وری دستگاههای اجرایی استان (با ارائه معاون اداری مالی دانشگاه شهید چمران اهواز) بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در ارتباط با طرح هادی شهر الهایی گفت: با توجه به لزوم توجه به برنامه ریزی شهری، طرح هادی شهر الهایی در این جلسه به رأی گذاشته شده و به تصویب اعضای شورا نیزرسید.

در خصوص دستور کار بررسی عملکرد و برنامه‌های کارگروه تخصصی  آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری خوزستان اظهار کرد: از دانشگاه ها می‌خواهیم در خصوص مسائل اساسی استان، یک نسخه اجرایی از پژوهش‌های خود ارائه دهند. پژوهش‌هایی که پس از انجام تنها به کتاب هایی جهت نگهداری در کتابخانه تبدیل شوند، برای ما مناسب نیستند و ما به دنبال کار اجرایی هستیم.

وی همچنین یادآور شد: دانشگاه‌ها تلاش کنند بخشی از برنامه‌های پژوهشی خود را به پژوهش‌های کاربردی و در جهت نیازهای اساسی استان اختصاص دهند. البته نباید فراموش کنیم که بخش زیادی از پژوهش‌های دانشگاه‌ها، پژوهش‌های بنیادی علمی هستند.

همچنین با توجه به اینکه براساس قانون برنامه ششم ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهره وری حاصل خواهد شد تهیه برنامه ارتقاء بهره وری در سطح دستگاههای اجرایی استان در شورا مطرح و کلیات و همکاری دستگاههای اجرایی استان مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در ابتدای این جلسه تاکید کرد: مهمترین جلسه استان جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه است و تمام تصمیماتی که در استان گرفته می‌شود، باید در این شورا یا کارگروه‌های تخصصی ذیل آن باشد. مدیران باید حضور به موقع در شورا را جدی بگیرند. تقریبا هر دو هفته یکبار جلسات شورای برنامه‌ریزی استان برگزار می‌شود و مدیران میتوانند با برنامه ریزی مناسب در این جلسات حضور یابند اعضایی که بدون هماهنگی با دبیرخانه شورا در جلسه حضور پیدا نمی‌کنند و نماینده خود را می‌فرستند، غایب تلقی می‌شوند. برخی رؤسای سازمان‌ها، خود در جلسات حضور پیدا نمی‌کنند و هر جلسه نیزیک نماینده به شورا می‌فرستند. این نمایندگان از نظر ما هیچ جایگاهی در شورای برنامه‌ریزی استان ندارند.گزارش این موضوع نیز برای وزارتخانه‌ها ارسال خواهد شد.
حاجتی ادامه داد: هر تصمیمی که خارج از نظام شورای برنامه‌ریزی استان گرفته شود، از نظر قانونی و اجرایی هیچ جایگاهی ندارد و هرگونه تبعات ناشی از چنین تصمیماتی، به افرادی که خارج از این نظام تصمیم‌گیری کرده‌اند، برمی‌گردد. بهمین دلیل مصوبات کارگروه‌های تخصصی  نیز باید به تصویب شورا برسد.