سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۷


دومین جلسه­­ ی بررسی اقدامات دستگاه های اجرایی در خصوص کاداستر اراضی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان برگزار شد

دومین جلسه­­ ی بررسی اقدامات دستگاه های اجرایی در خصوص کاداستر اراضی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان،در دومین جلسه ای کهامروز ۱۵ اسفند ماه در خصوص کاداستر اراضی استان در محل این سازمان برگزار شد، گفت: جلسه امروز در راستای اجرایی کردن بند دوم مصوبه­ ی شورای برنامه ­ریزی استان مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶، برگزار شد که در آن به بررسی اقدامات دستگاه های اجرایی در راستای کاداستر اراضی استان، با دعوت از شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی، سازمان آب و برق، اداره کل ثبت اسناد و املاک، شرکت گاز  و اداره کل نقشه برداری منطقه­ ی جنوب غرب برگزار شد.

وی ادامه داد: ابتدا مصوبات جلسه گذشته عنوان شده و سپس به بررسی میزان اجرایی شدن مصوبات جلسه­ ی نخست، بررسی گزارشات کمی از حجم کار انجام شده توسط دستگاه های مدعو پرداخته شد.

همچنین در این نشست نمایندگان دستگاه های اجرایی گزارش اداره ­کل و سازمان مربوطه را ارائه کردند.