سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷


حضور جناب آقای دکتر انصاری رئیس محترم سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور درسازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پس از ورود به اهواز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه معاون سرمایه انسانی این سازمان، با حضور در میان کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان پس از ارائه گزارش هایی به پرسش های حاضرین پاسخ گفت.
گفتنی ست در این جلسه ابتدا امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان به بیان اقدامات انجام شده توسط این سازمان در سال گذشته و اهم اقدامات آتی آن پرداخته و پس از آن غلامرضا وحدت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و قاسم صنگوری سواری مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان توضیحاتی در راستای وظایف و اهداف و نیز برنامه های معاونت خود پرداختند.