سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷


برگزاری اولین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان خوزستان در سال ۹۷ با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

اولین نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان خوزستان در سال ۹۷ با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، امید حاجتی رئیس این سازمان پیش از ظهر پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه در اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سال ۹۷ که با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در محل استانداری خوزستان برگزار شد، گفت: شورای راهبری توسعه مدیریت استان بر اساس تکلیف قانونی خود باید فصلی یک جلسه برگزار کند که ما در دو سال گذشته هشت جلسه برگزار کردیم و در مجموع ۴۲ مصوبه داشتیم که ۳۸ مورد اجرا شده و چهار مورد نیز جزو برنامه های آتی برای اجرا درحال پیگیری است.
حاجتی ادامه داد: از مصوبات این شورا طرح احراز هویت برخط برای دستگاه های اجرایی است که از ۱۷ اسفند سال ۹۳ عملیاتی شده، که در آن دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه حذف شده است و اخیرا سه استان از جمله خوزستان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برای این موضوع بعنوان پایلوت انتخاب شدند در حالی که ما قبلا این طرح را اجرا کرده بودیم و نتایج خوبی نیز داشته است.
وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه است، افزود: مصوبه دیگر این شورا، برنامه ریزی برای نیروهای ناکارآمد و بدون انگیزه در دستگاه های اجرایی است که از سال ۹۵ مصوب شده اما هنوز اجازه اجرا داده نشده است و ما آمادگی داریم به صورت پایلوت این طرح را در استان خوزستان انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: تدوین شاخص های اختصاصی استان یکی دیگر از طرح های تدوین شده ذیل اهداف این شورا بود که بهبود فضای کسب و کار، ارزیابی پروژه های عمرانی و همچنین صدور پروانه های سرمایه گذاری از جمله زیرمجموعه های این شاخص ها است و آن را جزو ارزیابی دستگاه های اجرایی قرار دادیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان تصریح کرد: هر شاخصی که به نوعی بر رفاه عمومی استان خوزستان اثرگذار است را شناسایی و برنامه های خود را در ارتباط با آن حوزه تعیین می کنیم؛ به عنوان نمونه در حوزه سلامت، در بخش ضایعات کشاورزی، مدیریت به نحوی انجام می شود که ضایعات حداقل تأثیر بر سلامت مردم داشته باشد و برای آن برنامه هایی درنظر داریم و ارائه برنامه های صحیح برای رفاه عمومی مردم و نحوه تخصیص اعتبار به ادارات و ارزیابی عملکرد آنها از مهم ترین برنامه های این شورا است.

برای سال ۹۷ مقرر شده پس از تدوین و تایید شاخص های متناسب استانی برای هر دستگاه، برنامه اقدام تنظیم و بر همین اساس ارزیابی عملکرد مورد سنجش قرار گرفته و تخصیص اعتبار بر مبنای برنامه اقدام صورت پذیرد بشکلی که شاخص های ارزیابی مبنای اتصال بودجه یکساله دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.
همچنین در این نشست غلامرضا وحدت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و قاسم صنگوری سواری مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گزارشی از عملکرد خود در شورای راهبری استان در سال گذشته و نیز برنامه های آتی آنها ارائه کردند.