سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
شنبه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۷


سفره یک روزه معاون منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور به خوزستان

معاون منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر یک روزه ای به خوزستان در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، زهرا اربابی معاون منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه به همراه رئیس مرکز توسعه سیستم ها و فناوری اطلاعات، معاون امور نوسازی اداری و هماهنگی استان ها،رئیس امور استان ها و مناطق و نیز معاون مرکز توسعه سیستم ها و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان حضور یافت.
در این سفر ابتدا بازدیدی از ساختمان درحال احداث سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان به عمل آمده سپس با حضور در محل سازمان طی جلسات جداگانه ای با تمامی معاونت ها و مدیریت ها ،هرکدام ضمن ارائه گزارشی از عملکرد خود و نیز برنامه های آتی به بیان مشکلات خود در زمینه های مربوطه پرداختند.