سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷


گزارش تصویری از سفر معاون منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور به خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، صبح روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه زهرا اربابی به همراه تعدادی از روسای سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در اهواز ضمن بازدید از ساختمان درحال احداث سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان، در نشست های چندگانه با معاونت ها و مدیریت های این سازمان شرکت کرد.