سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان برگزار کرد/ کارگاه آموزشی استقرار میز خدمت

کارگاه آموزشی استقرار میز خدمت توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، غلامرضا وحدت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در محل سالن شهید هاشمی استانداری، گفت: در حال حاضر اولویت مقامات عالی کشور اجرای طرح میز خدمت به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و نیز ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاه های اجرایی که عهده دار ارائه خدمت به مردم هستند، است و این اقدام باید صورت پذیرد.
وی همچنین با بیان اینکه برای اجرای میز خدمت حضوری حداکثر تا پایان خردادماه و برای اجرای میزخدمت الکترونیک تا انتهای آذرماه فرصت هست، ادامه داد: تخصیص فضای مناسب برای مراجعه ارباب رجوع در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری باید به گونه ای باشد که ارباب رجوع بتواند بدون نیاز به مراجعه و پیگیری از واحدهای مختلف دستگاه های اجرایی و تنها از طریق یک میزخدمت پاسخ موردنیاز خود را دریافت کند.
در این کارگاه مدیرعامل گروه شرکت های تخصصی رسا ابتدا توضیحاتی در خصوص ارائه خدمات خود در راستای میز خدمت را بیان کرده و گزارشی در این زمینه ارائه داد.
همچنین پس از آن دکتر ملیحی مدیر طرح میز خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور به بیان توضیحات لازم در این خصوص پرداخت و در پایان نیز به پرسش های حاضرین پاسخ گفت.