سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷


مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان برگزار کرد/ جلسه هم اندیشی مدیران و مسئولان آموزشی دستگاه های اجرایی استان

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان جلسه هم اندیشی مدیران و مسئولان آموزشی دستگاه های اجرایی استان را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه قاسم صنگوری سواری مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری این سازمان در جلسه مذکور درخصوص هماهنگی و چگونگی برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی سال ۹۷ و نیز بررسی چالش های اجتماعی و ارائه راهکارهای سازنده مطالبی را بیان کرد.

همچنین شرکت کنندگان ضمن طرح سوالات به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون موضوع اجرای دوره یادشده آموزشی در دستگاه های اجرایی پرداختند.