سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷


رئیس امور آب ، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور از خط دوم طرح آبرسانی به شهرهای آبادان و خرمشهر موسوم به طرح غدیر بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، دکتر مسجدی ، رئیس امور آب ، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور یکشنبه  ۱۷ تیرماه سال ۹۷ از تاسیسات خط دوم طرح غدیر که به منظور آبرسانی به شهرهای آبادان و خرمشهر احداث شده است به همراه امید حاجتی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان و مدیران مربوطه بازدید کردند .

وی پس از بازدید از کلیه مراحل انجام شده و درحال اجرای طرح مذکور نسبت به سرعت عمل و اقدامات انجام شده ابراز رضایت کرد.