برگزاری دوره تربیت مدرس در مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری استان

روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان: آقای مهندس سواری مدیریت محترم مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری استان از برگزاری دوره تربیت مدرس خبر داد. وی اشاره داشتند که دوره مذکور

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - 10:24 ق.ظ ادامه مطلب

لزوم برآورد دقیق خسارات ناشی از سیل اخیر خوزستان توسط دستگاه‌های اجرایی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، امید حاجتی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان و رئیس کمیته استانی برآورد و تخصیص منابع در اولین جلسه این کمیته که راس

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - 10:20 ق.ظ ادامه مطلب

مدیریت مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:این جلسه که با مشارکت رئیس امور مطالعات نظام‌ها و فناوری­های مدیریتی و معاونین معاونین مربوطه امور، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - 10:14 ق.ظ ادامه مطلب