توزیع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و هزینه ای استان خوزستان در لایحه بودجه سال 1399 به تصویب شورا رسید

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، امید حاجتی رئیس سازمان در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ساعت 9 صبح دوشنبه 27 آبان ماه98 در محل سالن اجتماعات حوزه

۲۷ آبان ۱۳۹۸ - 6:59 ب.ظ ادامه مطلب

جلسه طرح پژوهشی ارائه راهکارهای هدایت سیلاب های دشت خوزستان جهت انتقال به کانون های ریزگرد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی خوزستان، اولین جلسه هم اندیشی و بررسی طرح مطالعاتی ارائه راهکارهای هدایت سیلاب های دشت خوزستان جهت انتقال به کانون های ریزگرد ساعت 14 روز سه شنبه

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - 5:24 ب.ظ ادامه مطلب

نرخ های ترجیحی متعدد در سیستم بانکی موجب وقفه در اجرای طرح های سرمایه گذاری استان و سردرگمی متقاضیان شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان پیش از ظهر امروز یکشنبه 19 آبانماه 98 در محل سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزارشد. حاجتی

۱۹ آبان ۱۳۹۸ - 6:15 ب.ظ ادامه مطلب

برنامه ها و چالشهای پیش روی منطقه 8 برنامه ریزی آمایش(ایذه و باغملک) در هشتمین شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که پیش از ظهر پنج شنبه 16

۱۶ آبان ۱۳۹۸ - 6:18 ب.ظ ادامه مطلب

جلسه طرح پژوهشی نقشه راه آموزش عالی استان خوزستان بر پایه اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی خوزستان، اولین جلسه هم اندیشی و بررسی طرح مطالعاتی نقشه راه آموزش عالی استان خوزستان بر پایه اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ساعت 14 روز

۱۴ آبان ۱۳۹۸ - 5:18 ب.ظ ادامه مطلب

سند توسعه شیلات استان خوزستان درسومین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان مورد بررسی قرارگرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی خوزستان، سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان در سال 98 که ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 12 آبان ماه در محل سالن شهیدرجایی استانداری

۱۲ آبان ۱۳۹۸ - 6:44 ب.ظ ادامه مطلب

عملکرد دستگاههای اجرایی استان در استفاده از اسناد تسویه خزانه در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که پیش از ظهر دو شنبه

۲۹ مهر ۱۳۹۸ - 3:33 ب.ظ ادامه مطلب

تشکیل دومین ستاد درآمد و تجهیز منابع استان در سال 98 و پیش بینی درآمدهای سال 99 استان خوزستان

دومین جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان در سال 98 ، در ساعت 10صبح چهارشنبه مورخ 24 مهر ماه در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با حضور آقای حاجتی

۲۴ مهر ۱۳۹۸ - 12:10 ب.ظ ادامه مطلب

بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی خوزستان، جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی

۱۰ مهر ۱۳۹۸ - 12:36 ب.ظ ادامه مطلب

اولین جلسه رفع مشکلات دو پروژه احداث آب شیرین کن در محل سد گتوند و احداث پارک شیمیایی کلرو شرکت کشت و صنعت گلوکزان کرخه در دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی خوزستان، اولین جلسه رفع مشکلات تعدادی از پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان در سال 1398 که ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1

۶ مهر ۱۳۹۸ - 3:04 ب.ظ ادامه مطلب