آخرین بروزرسانی تارنما:   10 مردادماه 1400

امروز جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰    

آرشیو برای دسته بندی: اخبار

+100%-

چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان برگزار گردید.

IMG_2564

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان با 2دستورکار1- بررسی وضع موجود منابع ...

بیشتر بخوانید 0

اولین جلسه دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با تعدادی ازاعضاء مجمع نمایندگان استان تشکیل گردید.

IMG_2525

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان: اولین جلسه دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تعدادی ازاعضاء مجمع نمایندگان خوز...

بیشتر بخوانید 0

اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در6تیرماه1400برگزار شد.

IMG_2432

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در6تیرماه1400با2دستور کار 1- ظرفیت های قانون بودجه...

بیشتر بخوانید 0

نخستین جلسه ی گروه کاری کاربران نقشه و اطلاعات مکانی استان با حضور آقاي نيکو رئيس سازمان مديريت و برنامه­ ريزي استان تشکیل گردید.

IMG_2172

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان: نخستین جلسه ی گروه کاری کاربران نقشه و اطلاعات مکانی استان با حضور آقاي نيکو رئيس سازمان مدي...

بیشتر بخوانید 0

امسال حدود60هزار میلیارد تومان ظرفیت های قانونی برای تسهیلات به کارآفرینان و سرمایه گذاران پیش بینی شده است.

IMG_2310

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:دومین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری روز دوشنبه 31خردادماه1400با 2دستورکار:1-ظرفی...

بیشتر بخوانید 0

جلسه ی به منظور ایجاد هماهنگی جهت تکمیل و بهنگام رسانی بانک اطلاعات مکانی اماکن آموزشی استان خوزستان برگزار شد.

IMG_2265

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان :جلسه ی به منظور ایجاد هماهنگی جهت تکمیل و بهنگام رسانی بانک اطلاعات مکانی اماکن آموزشی استان ...

بیشتر بخوانید 0

کسب رتبه برتر مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در سطح کشور

IMG_9830

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:آقای سواری مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان از کسب رتبه برتر در حوزه عملک...

بیشتر بخوانید 0

سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 19خردادماه 1400 برگزارشد.

IMG_2227

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 19خردادماه 1400با 2دستورکار:1- معرفی ورصدپروژه...

بیشتر بخوانید 0

دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان تشکیل گردید

IMG_2188

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 12خردادماه 1400با 3دستورکار:1- ارائه cpm مصوبا...

بیشتر بخوانید 0

اولین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال وسرمایه گذاری استان خوزستان برگزار گردید.

IMG_1901

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:اولین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال وسرمایه گذاری استان در 22اردیبهشت ماه1400باچهاردستور کار: 1-...

بیشتر بخوانید 0

قانون بودجه 1399

نرم افزار سالنامه آماری

نرم افزار سالنامه آماری 1397