راهبرد مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور

راهبرد مشارکت تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با رعایت اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری و ایجاد بستر جهت اظهار نظر آزاد توسط مراجعه کنندگان و کاربران تارنما بوسیله،

ارائه خدمت می‌نماید. 

همچنین این سازمان سعی نموده است کلیه تکالیف و وظایف مربوط به کارکنان و دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاع رسانی، ابلاغ‌ها، نحوه برخورد و کرامت انسانی در کلیه سطوح کارشناسی تا مدیربت سازمان را انجام داده و رضایت مراجعان را جلب نماید.

در این تارنما نیز استانداردهای مربوط به کارپسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات، دسترسی پذیری اطلاعات با توجه به تکنولوژی روز رعایت شده و به صورت دوره‌ای و مشخص این استانداردها و کیفیت تارنما بروزرسانی خواهند شد.

در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان و در مجموعه این سازمان رعایت حریم خصوصی افراد و دستگاه ها محفوظ نگه داشته می‌شود.

آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخش اخبار و اطلاع رسانی این تارنما به اطلاع عموم خواهد رسید و همچنین شماره پیامک 50005774 جهت ارائه نظرات کاربران با روابط عمومی سازمان فعال می‌باشد.