کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را بیان کنید

⇐ ساختمان شماره یک:

اهواز، امانیه، خیابان دز شرقی، نبش عارف
کدپستی: ۰۶۱۳۳۸۳۳۱۱۷

تلفن:  ۱۵-۰۶۱۳۳۳۳۴۰۱۳
فکس:     ۰۶۱۳۳۳۳۱۰۳۵

——————————————————————-

⇐ ساختمان شماره دو:

اهواز، کیانپارس، خیابان ۱۴غربی، نبش ایدون
کدپستی: ۶۱۵۵۸۶۶۸۶۸

تلفن:  ۱۵-۳۳۳۳۱۰۱۳
فکس:     ۳۳۹۱۰۹۹۶

 

            سامانه پیامک:  ۵۰۰۰۵۷۷۴