کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را بیان کنید

  ⇐ ساختمان شماره یک:

  اهواز، امانیه، خیابان دز شرقی، نبش عارف
  کدپستی: 06133833117

  تلفن:  15-06133334013
  فکس:     06133331035

  ——————————————————————-

  ⇐ ساختمان شماره دو:

  اهواز، کیانپارس، خیابان 14غربی، نبش ایدون
  کدپستی: 6155866868

  تلفن:  15-33331013
  فکس:     33910996

   

              سامانه پیامک:  50005774