کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را بیان کنید

⇐ ساختمان شماره یک:

اهواز، امانیه، خیابان دز شرقی، نبش عارف
کدپستی: 06133833117

تلفن:  15-06133334013
فکس:     06133331035

——————————————————————-

⇐ ساختمان شماره دو:

اهواز، کیانپارس، خیابان 14غربی، نبش ایدون
کدپستی: 6155866868

تلفن:  15-33331013
فکس:     33910996

 

            سامانه پیامک:  50005774