آخرین بروزرسانی تارنما:   24 خردادماه 1400

امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰    

آرشیو برای دسته بندی: اخبار

+100%-

کسب رتبه برتر مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در سطح کشور

IMG_9830

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:آقای سواری مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان از کسب رتبه برتر در حوزه عملک...

بیشتر بخوانید 0

سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 19خردادماه 1400 برگزارشد.

IMG_2227

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 19خردادماه 1400با 2دستورکار:1- معرفی ورصدپروژه...

بیشتر بخوانید 0

دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان تشکیل گردید

IMG_2188

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 12خردادماه 1400با 3دستورکار:1- ارائه cpm مصوبا...

بیشتر بخوانید 0

اولین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال وسرمایه گذاری استان خوزستان برگزار گردید.

IMG_1901

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:اولین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال وسرمایه گذاری استان در 22اردیبهشت ماه1400باچهاردستور کار: 1-...

بیشتر بخوانید 0

اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان تشکیل گردید.

IMG_1913

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 8اردیبهشت ماه1400با 3دستورکار:1-عملکردستاد فرم...

بیشتر بخوانید 0

گفتگو ویژه خبری رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خوزستان

IMG_3527

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:هم اکنون یکشنبه 24اسفندماه1399ساعت 23:30گفتگو ویژه خبری در شبکه استانی خوزستان باحضور مهردادنی...

بیشتر بخوانید 0

خوزستان ازظرفیت بی بدیل در زمینه توسعه گردشگری به ویژه در حوزه تاسیسات آبی برخوردار است

IMG_1508

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در 17اسفندماه1399با3دستور کار 1- ارایه طرح مطالعات ...

بیشتر بخوانید 0

معرفی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

IMG_1363

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:مهرداد نیکو فارغ التحصیل دکتری مهندسی صنایع گرایش سیستم ها ازدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات...

بیشتر بخوانید 0

هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان خوزستان تشکیل گردید.

IMG_1310

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 13اسفندماه1399با3دستور کار: 1-آخرین وضعیت از ...

بیشتر بخوانید 0

هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان برگزارشد

IMG_1258

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در 7اسفندماه1399بادو دستور کار 1- ارائه عملکرد ...

بیشتر بخوانید 0

قانون بودجه 1399

نرم افزار سالنامه آماری

نرم افزار سالنامه آماری 1397