دومین جلسه کارگروه آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان: دومین جلسه کارگروه آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری به ریاست آقای موالی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار و دبیری قاسم صنگوری سواری مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با 2 دستور کار 1-ارائه برنامه کاری سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با مصوبه هیئت دولت در خصوص آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی ومنابع طبیعی2-بررسی چالش وتصویت اولویت های پژوهشی استان درسال جاری ،مورخ 11خردادماه1401 در محل سالن سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان برگزار گردید.

 قاسم صنگوری سواری مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بیان کرد:بحث عملیاتی کردن مباحث دانش بنیان محصولات و تولیدات کشاورزی  که در هئیت وزیران مطرح یودکارگروه ،برنامه، کشاورزی استان را به بحث گذاشت و برنامه ی خود را مطرح کردو اعضاءکارگروه نظر دادند ومقرر گردید برای اینکه این برنامه نهایی شود در کمیته فناوری و نوآوری ذیل کارگروه  شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح گرددو برای تصویب به شورای برنامه ریزی استان ارائه شود.

وی افزود: مبحث دوم این جلسه  اولویت های پژوهشی استان بود اعضاء کارگروه نقطه نظرات خوبی را مطرح کردند به دلیل اینکه موضوع  اولویت ها یک موضوع بسیار مهم می باشد در واقع بایستی با دقت بیشتری ما بتوانیم اولویت ها را مشخص کنیم و  قرار بر این شد ما در جلسه آتی مجددا این موضوع را در کمیته آموزش و پژوهش مطرح و پس از تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان  ارسال کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *